S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

1. İlk yardım eğitimi almak önemli midir? Neden?

» İlk yardım eğitimi almak önemlidir. İlk yardım eğitimi almaktaki temel amaç öncelikle kendimiz, çevremiz ve yakınlarımız için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenmek, gerekli durumlarda en doğru ve bilinçli uygulamaları çaresiz kalmadan yapabilmektir.

2. İlk yardım eğitimi zorunlu mudur?

» 22 Mayıs 2002’de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan 24762 sayılı ve 18 Mart 2004 tarihinde üzerinde bazı değişiklikler yapılan 25406 sayılı ilk yardım yönetmeliği gereğince az riskli iş yerlerinde 20 kişiden 1 kişi, riskli iş yerlerinde 15 kişiden 1 kişi, çok riskli iş yerlerinde 10 kişiden 1 kişi bu eğitimi almak zorundadır.

3. Temel ilk yardım eğitiminin süresi ne kadardır?

» İlk yardım eğitiminin süresi 16 saat sürmektedir. Bu 16 saatlik program en az 2 gün sürecek şekilde planlanmaktadır.

4. İlk yardım eğitiminde sınav var mıdır?

» Evet, ilk yardım eğitiminde sınav vardır. İlk yardım sınavı yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

5. İlk yardım eğitimi kimler verebilir?

» İlk yardım eğitimini ilk yardım eğitimcisi belgesi (sertifikası) olan kişiler verebilir.

6. İlk yardım sertifikası ve kimlik kartı ne kadar süre geçerlidir?

» İlk yardım sertifikası ve kimlik kartı 3 yıl geçerlidir. 3 yılın sonunda yeniden güncelleme (tazeleme) eğitimi alınarak yenilenmesi gerekir.

7. İlk yardım eğitiminde ne tür malzemeler ve eğitim materyalleri kullanıyorsunuz?

» Yetişkin, çocuk, bebek uygulama mankenleri, sargı bezleri, tespit malzemeleri, ilk yardım el kitabı sunumlardır.

8. Riskli iş yeri ortamı neye göre tespit edilir?

» Riskli iş yerleri, ağır iş makinelerinin bulunduğu alanlar, metal ağırlıklı çalışan iş yerleri, kimyasal maddelerle üretim yapan iş yerleri, bünyesinde sürücü bulunduran iş yerleridir (Kargo, nakliye, iş makineleri çalışanları vb.)

9. Sağlık bakanlığı yetki belgesi nedir?

» Sağlık bakanlığı yetki belgesi; bakanlığın ilk yardım eğitimi vermek için sunduğu şartları yerine getiren kurumların sertifika vermeye hakkı kazandığını gösteren belgedir.

10. İlk yardım eğitimi sonunda başarılı olamayan katılımcılara yönelik nasıl bir uygulama yapılacak?

» Eğitim sonunda yazılı sınavdan ve uygulama sınavından kalanlar bir sonraki sınava girerler.

11. İlk yardım eğitimini kimler veriyor?

» İlk yardım eğitimini, ilk yardım eğitmeni sertifikasına sahip her sağlık personeli verebilir. Fakat ilk yardım bilgi ve becerisinin tek başına yeterli olmayacağı düşüncesiyle eğitmenlerimiz de nitelikli eğitimci özelliklerine sahip olma şartını arıyoruz.

12. İlk yardım eğitimi almak için özel şartlar gerekiyor mu? Eğitim seviyesi önemli mi?

» İlk yardım eğitimi almak için tek şart okuma yazma bilmektir. Eğitim düzeyi önemli değildir. Önemli olan, ilk yardım eğitimini alırken bunun sorumluluğunu taşıyabilecek, eğitimin ciddiyetini kavrayabilecek bilinçte olmak ve öğrenmeye istekli olmaktır.

13. İlk yardım eğitimi sadece teorik olarak mı verilmektedir?

» Hayır. Eğitimler, görsel ve uygulamalı olarak örnek olaylar gösterilerek anlatılmakta, her katılımcının eğitim materyalleri üzerinde uygulama yaparak öğrenmesi sağlanmaktadır. Bütün uygulamalar, eğitime katılanların tamamı tarafından, doğru uygulama yapılıncaya kadar tekrar edilmektedir.

14. Sınavdan başarılı olunmazsa, başka sınav hakkı var mıdır?

» İlk yardım eğitimi alan kişilerin sınava 2 defa girme hakkı vardır. Sınavlarda başarılı olamayanlar, yeniden bir ilk yardım eğitimi programına katılarak sınavlara yeniden girebilirler. Unutmayın! Doğru İlk yardım sevdiklerinizi size bırakır.

15. İlk yardım eğitim alan herkes ilk yardımcı sertifikası ve ilk yardım kartı alabilir mi?

» İlk yardım sınavında başarılı olan herkes ilk yardım sertifikası ve ilk yardımcı kartını almaya hak kazanır. İlk yardım sınavında başarılı olamayanlara ise katılım belgesi verilmektedir.